• 6025 Secor Rd. Toledo Ohio 43613
White Mountain Hearth Fireplaces